Jornada General ACO 2023

El passat dijous 12 d’octubre, com de costum, es va celebrar la Jornada General d’Acció Catòlica Obrera (ACO). En aquesta ocasió, es va fer al Col·legi dels Salesians de Rocafort, a Barcelona.

La Jornada General és un moment important on es plantegen els objectius i els mitjans que guiaran l’acció del moviment durant el curs. Enguany hi havia noves línies d’actuació que el passat Consell General de novembre de 2022 va aprovar pels següents 4 anys.

El lema de la Jornada va ser «Que l’esperança us ompli d’alegria» (Rm 12,12). Aquest lema va ser il·luminat amb una ponència pronunciada per la Germana Teresa Forcades, Benedictina, posant-la en el context de la carta de Sant Pau als Romans.

Desprès de celebrar l’Eucaristia i de dinar, es van fer uns actes per a commemorar els 70 anys de ACO. En aquesta línia es va escoltar l’experiència dels militants més històrics. Desprès es va fer un concert i una ballada de danses per a cloure el dia.

Des de Lleida hi van assistir 7 militants, que portaran el missatge rebut a la propera assemblea d’inici de curs diocesà.

https://www.bisbatlleida.org/ca/content/jornada-general-dacci%C3%B3-cat%...