Participació ACO Lleida a les XXI Jornades Pastoral Obrera d'Espanya

Com cada any, s’han celebrat les Jornades de Pastoral Obrera organitzades pel Departamento de Pastoral Obrera de la Conferència Episcopal Espanyola. Enguany, que és la 21ª edició, la seu ha estat Avila, un lloc habitual d’aquesta trobada. Els dies han estat el 14 i 14 de novembre. Han participat unes 70 persones de 30 diòcesis de tot l’estat.

Desprès de superar l’any passat la fita dels 20 anys del document de la “Pastoral Obrera de tota l’Església”, una publicació dels bisbes d’Espanya que dona un paper molt important al mon del treball dins la Pastoral, el lema que ha presidit l’encontre ha estat “Misericordia de Dios en el mundo obrero”.
L’apertura va estar a càrrec de Mons. Antonio Algora, bisbe de Ciudad Real i responsable de la Pastoral Obrera de la CEE. Desprès, el teòleg dominic Jesús Espeja Pardo, va pronunciar la ponència “Misericordia de Dios en el mundo obrero”. Seguint l’esquema de la Revisió de Vida, el P. Jesús va fer una anàlisi de la situació actual del món del treball, arribant a unes propostes de com hauria d’ésser l’actitud en la missió evangelitzadora dels cristians en el món obrer.
Desprès, es van presentar les experiències “Acción Conjunta contra el paro”, de la diòcesi de Sevilla i “De la Asamblea Diocesana a los grupos de Doctrina Social de la Iglesia”, de la diòcesi de Santander. Són 2 exemples de campanyes coordinades dels bisbats per a fer accions i treballs de fons sobre el món del treball i on la Pastoral Obrera ha tingut un paper important, tot i que hi ha participat diversos grups.
Molt interessants van ésser els 3 tallers “Economia Solidária” (Bizkaia), “Acompañar situaciones de exclusión” (Plasencia) i “Descubir el Evangelio desde los últimos” (Ciudad Real). En els 3 casos experiències transformadores que cerquen empoderar els més desafavorits.
Desprès de la celebració de l’Eucaristia i del sopar, es va realitzar la ja tradicional vetllada on es comparteixen productes típics de la terra de cadascú. El grupet de Catalunya encara va aprofitar una estona de la nit per a visitar el centre d’Àvila, dins de les muralles.
Aquest segon dia ha consistit bàsicament en el plenari on s’han compartit els resums dels tallers, s’han recollit les aportacions de tothom i s’ha llegit el comunicat final.
D. Antonio Algora ha pronunciat un petit discurs de cloenda i tothom s’ha acomiadat per a tornar a les seves Diòcesis, amb voluntat de compartir les experiències viscudes.
Aquestes XXI Jornades han estat les primeres en les que ha actuat com a Director del Departamento de Pastoral Obrera Juan Fernández de la Cueva. Substitueix a Fernando Díaz Abajo, actual Consiliari General de Hoac i que va fer aquest servei diversos anys.

http://acocat.org/noticia/la-miseric-rdia-de-d-u-en-el-m-n-obrer

Àvila, 15 de novembre de 2015