Pregària del Dia de la Dona de la Pastoral Obrera de Lleida.

El passat dia 8 de març ens vam aplegar a la capella de l’IREL per fer una vetlla de pregària amb motiu del dia de la dona, organitzada per la Delegació de Pastoral Obrera de Lleida.
Desprès d’uns moments de silenci i contemplar una sèrie de fotografies amb diferents situacions viscudes per dones, cada participant en va agafar una i qui va voler va compartir el que li motivava la imatge triada.
També en un diagrama on hi convergien l’home, la dona, la societat i el treball, vam anar posant aspectes personals, socials i eclesials que cal canviar per aconseguir una veritable igualtat. Com era d’esperar, tot requeia en el costat de dona-societat-treball.
Va ser una pregària diferent de les que estem habituats, molt viscuda i que va ajudar a prendre consciència de les diferències existents entre homes i dones. Aquestes diferències es donen en tots els països i en diferents graus.
Els dos aspectes del nostre entorn que van destacar en la pregària van ser els estudis dels joves i el mon del treball.
D’una banda caldria acabar amb la idea dels estudis de “nois” i “noies”. Ens calen més nois treballant en els àmbits socials i de l’educació, sobretot infantil, i més noies en els àmbits tècnics. Les actituds socials i familiars condicionen als estudiants i no escullen els estudis amb veritable llibertat de vocació.
D’altra banda moltes discriminacions venen donades pel paper que te la dona al món del treball ja que és notori que a banda d’estar relegades a feines molt precàries, en molts sectors per ser dona es cobra menys pel mateix treball, el tenir salaris inferiors a l’home fa que s’opti per la reducció de la jornada de la dona per conciliar els horaris irracionals de les feines amb les necessitats familiars, al passar bona part de la vida laboral amb feines precàries i jornades reduïdes fa que cobrin una jubilació minsa.